Interests

VN

avatar

Đỗ Tuấn Anh

1
3.9
1
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi TOEIC.
  • Đạt 885 điểm sau 2 tháng ôn luyện sau đó là 940 điểm vào lần thi thứ 2.
Đỗ Tuấn Anh
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 1

Đỗ Tuấn Anh

About
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy và ôn thi TOEIC.
  • Đạt 885 điểm sau 2 tháng ôn luyện sau đó là 940 điểm vào lần thi thứ 2.
Top Courses
Loading...