Interests

VN

avatar

Đỗ Thùy Dung

1
0
0
  • Ms. Đỗ Thùy Dung 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo
  • Founder T-Agency
  • Creative Director Giám đốc sáng tạo tổ chức T-Agency
Đỗ Thùy Dung
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thùy Dung

About
  • Ms. Đỗ Thùy Dung 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo
  • Founder T-Agency
  • Creative Director Giám đốc sáng tạo tổ chức T-Agency
Top Courses
Loading...