Interests

VN

avatar

Đỗ Thị Huyền Dung

1
4.3
0
  • Kinh nghiệm giảng dạy về Design 16 năm
  • Giảng viên phụ trách giảng dạy các chương trình thiết kế tại Trường Thiết Kế Đồ Hoạ DPI TP.HCM
  • Từng là Design leader tại Công ty cổ phần VNG
  • Từng là Senior Design tại Công ty Cổ phần Tamtay - Mạng Xã hội tamtay.vn
Đỗ Thị Huyền Dung
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Đỗ Thị Huyền Dung

About
  • Kinh nghiệm giảng dạy về Design 16 năm
  • Giảng viên phụ trách giảng dạy các chương trình thiết kế tại Trường Thiết Kế Đồ Hoạ DPI TP.HCM
  • Từng là Design leader tại Công ty cổ phần VNG
  • Từng là Senior Design tại Công ty Cổ phần Tamtay - Mạng Xã hội tamtay.vn
Top Courses
Loading...