Interests

VN

avatar

Đỗ Thanh Bình

0
0
0
  • Founder của website: www.cax.vn
  • Có hơn 20 video hướng dẫn thiết kế 3D trên kênh Youtube (www.youtube.com/CaxEducation) có hơn 400 lượt Subscrible và Fanpage Facebook (www.facebook.com/CaxEducation) có hơn 700 người like
  • Có kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy trong lĩnh vực thiết kế cơ khí bằng các phần mềm thiết kế 3D tại HVKTQS
  • Tham gia đào tạo cho hơn 30 khóa học thiết kế cơ khí bằng phần mềm NX và AutoCAD cho hơn 400 kỹ sư của Samsung Electronics Việt Nam và Samsung Electro Mechanics Việt Nam
  • Thầy Bình có phương pháp giảng dạy rất tích cực, vui vẻ mang đem lại hứng thú cho người học
Đỗ Thanh Bình
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thanh Bình

About
  • Founder của website: www.cax.vn
  • Có hơn 20 video hướng dẫn thiết kế 3D trên kênh Youtube (www.youtube.com/CaxEducation) có hơn 400 lượt Subscrible và Fanpage Facebook (www.facebook.com/CaxEducation) có hơn 700 người like
  • Có kinh nghiệm hơn 5 năm giảng dạy trong lĩnh vực thiết kế cơ khí bằng các phần mềm thiết kế 3D tại HVKTQS
  • Tham gia đào tạo cho hơn 30 khóa học thiết kế cơ khí bằng phần mềm NX và AutoCAD cho hơn 400 kỹ sư của Samsung Electronics Việt Nam và Samsung Electro Mechanics Việt Nam
  • Thầy Bình có phương pháp giảng dạy rất tích cực, vui vẻ mang đem lại hứng thú cho người học
Top Courses

No Related Course