Danh mục
0
0
Đỗ Ngọc Anh Thi
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • CEO tại Công ty TNHH GREENSTREAM (website: bipau.com) (với kinh nghiệm hơn 3 năm trong việc triển khai các dự án Authority Site cho các cá nhân và doanh nghiệp).
  • Công việc trước đây: Manager tại Vincommerce - Vingroup, chủ công ty T-Store.

Tất cả khoá học