Interests

VN

avatar

Đỗ Mạnh Hà

0
0
0
  • Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn nữa cho nên mình đã bỏ chút công sức, thời gian và kiến thức làm ra các video hướng dẫn mang tính chất vẫn còn chưa được hoàn thiện cho lắm. Mong các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn để nền Công Nghệ Thông Tin nước ta phát triển. Hope so!
  • https://www.facebook.com/DevilGraphic
Đỗ Mạnh Hà
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Mạnh Hà

About
  • Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn nữa cho nên mình đã bỏ chút công sức, thời gian và kiến thức làm ra các video hướng dẫn mang tính chất vẫn còn chưa được hoàn thiện cho lắm. Mong các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn để nền Công Nghệ Thông Tin nước ta phát triển. Hope so!
  • https://www.facebook.com/DevilGraphic
Top Courses

No Related Course