Danh mục
0
0
Đỗ Hữu Quang
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Làm việc 3 năm tại nhà hàng nhật bản Akatonbo.
  • Làm việc 2 năm tại nhà hàng : Ashahi Sushi Triều Nhật
  • Làm việc 3 năm tại nhà hàng Sushi House

Tất cả khoá học