Interests

VN

avatar

Đinh Thị Phương Oanh

2
3.8
1
  • Tốt nghiệp xuất sắc trường đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành kế toán.
  • Chứng chỉ kế toán quốc tế ACCA do Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc cấp.
  • 5 năm kinh nghiệm là kế toán và đào tạo nghiệp vụ kế toán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp: Công ty Kitagawa Enterprise, Công ty TNHH Jellyfish HR, Công ty Cổ phần quốc tế TIC,..
  • Phó trưởng phòng kế toán phụ trách mảng hạch toán quốc tế tại Công ty TNHH Nishio Rent All Việt Nam – Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật.
  • Tư vấn kế toán, thuế cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.
Đinh Thị Phương Oanh
Courses: 2
Rating: 3.8
Followers: 1

Đinh Thị Phương Oanh

About
  • Tốt nghiệp xuất sắc trường đại học Kinh tế Quốc Dân chuyên ngành kế toán.
  • Chứng chỉ kế toán quốc tế ACCA do Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc cấp.
  • 5 năm kinh nghiệm là kế toán và đào tạo nghiệp vụ kế toán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp: Công ty Kitagawa Enterprise, Công ty TNHH Jellyfish HR, Công ty Cổ phần quốc tế TIC,..
  • Phó trưởng phòng kế toán phụ trách mảng hạch toán quốc tế tại Công ty TNHH Nishio Rent All Việt Nam – Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật.
  • Tư vấn kế toán, thuế cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.
Top Courses
Loading...
Loading...