Danh mục
0
0
Đình Duy Vũ
Học viên: 11
Khóa học: 1868

Kinh nghiệm

  • + Thầy từng là trưởng phòng sản xuất tại công ty POSCO (Hàn Quốc)
  • + Thầy cũng từng là trưởng phòng đào tạo tại công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương
  • + Hiện tại, thầy là trưởng phòng đào tạo và phát triển tổ chức tại công ty TaekWang Vina.

Tất cả khoá học