Interests

VN

avatar

Đậu Thị Nhung

1
2.3
0
  • Đào tạo trên 10000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.
  • Trainer NLP.
  • CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc).
  • Giám đốc đào tạo Cty SCT.
  • Phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới Mr Vas, Tiến sĩ Bác Sĩ Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury.
Đậu Thị Nhung
Courses: 1
Rating: 2.3
Followers: 0

Đậu Thị Nhung

About
  • Đào tạo trên 10000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.
  • Trainer NLP.
  • CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc).
  • Giám đốc đào tạo Cty SCT.
  • Phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới Mr Vas, Tiến sĩ Bác Sĩ Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury.
Top Courses
Loading...