Danh mục
0
0
Đậu Thị Nhung
Học viên: 7
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Đào tạo trên 10000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.
  • Trainer NLP.
  • CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc).

Tất cả khoá học