Danh mục
0
0
Đào Công Tráng
Học viên: 3
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên là người có nhiều kinh nghiệm thực tế liên quan đến các lĩnh vực:
  • _ Quản lý kho
  • _ Quản lý sản xuất từ cấp dây chuyền sản xuất đến phân xưởng sản xuất