Interests

VN

avatar

Đặng Thị Thêu

2
0
0
  • Hội phó Hội phụ nữ thành phố Nam Định.
  • Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực y học và giáo dục.
  • Có kinh nghiệm trong giảng dạy về chăm sóc và nuôi dạy con cho các bậc phụ huynh.
  • Có kinh nghiệm trong giảng dạy về vun đắp gia đình.
Đặng Thị Thêu
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Đặng Thị Thêu

About
  • Hội phó Hội phụ nữ thành phố Nam Định.
  • Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực y học và giáo dục.
  • Có kinh nghiệm trong giảng dạy về chăm sóc và nuôi dạy con cho các bậc phụ huynh.
  • Có kinh nghiệm trong giảng dạy về vun đắp gia đình.
Top Courses
Loading...
Loading...