Danh mục
0
0
Đặng Kim Thi
Học viên: 2267
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Lập trình viên tham gia nhiều dự án
  • Developer cho dự án "Phần mềm quản lý bệnh viện" từ năm 2004. .
  • 12 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm với nhiều vai trò khác nhau trong nhiều loại dự án khác nhau từ app cho tới web

Tất cả khoá học