Interests

VN

avatar

Châu Triệu Luân

1
4.1
2
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Trên 15 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh & Huấn luyện bán hàng trong các công ty đa quốc gia và trong nước
 • Giám đốc Sàn giao dịch GS E&C
 • Giám đốc kinh doanh Cty PhuLand
 • Trưởng nhóm kinh doanh Cty CBRE
 • Công tác ở Phòng Kinh doanh các công ty khác: ParkLand, Sao Bắc Đẩu, CDS, Ngoại ngữ AULI, Tư vấn RIM...
Châu Triệu Luân
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 2

Châu Triệu Luân

About
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Trên 15 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh & Huấn luyện bán hàng trong các công ty đa quốc gia và trong nước
 • Giám đốc Sàn giao dịch GS E&C
 • Giám đốc kinh doanh Cty PhuLand
 • Trưởng nhóm kinh doanh Cty CBRE
 • Công tác ở Phòng Kinh doanh các công ty khác: ParkLand, Sao Bắc Đẩu, CDS, Ngoại ngữ AULI, Tư vấn RIM...
Top Courses
Loading...