Danh mục
0
0
Châu Triệu Luân
Học viên: 20
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  • Trên 15 năm kinh nghiệm Quản lý kinh doanh & Huấn luyện bán hàng trong các công ty đa quốc gia và trong nước
  • Giám đốc Sàn giao dịch GS E&C

Tất cả khoá học