Interests

VN

avatar

Chát A Thịnh

1
2.5
0
 • Giảng viên Nguyễn Đức Thịnh - Nghệ danh trong là nghề là Chát A Thịnh.
 • Đã có 8 năm giảng dạy.
 • Tốt nghiệp trường nghề Bánh Hoa Sữa, và làm tại các tiệm bánh lớn tại Hà Nội, Như: Nguyễn Sơn, Thu Hương, Quốc Việt.
 • Hiện nay đang là chủ Tiêm Bánh Chát A Thịnh và là Giáo Viên Phụ Trách giảng dạy tại Chát A Thịnh Baking Class.
 • Thợ bánh tại các tiệm bánh .
 • Giáo viên dạy bánh tại TT Quả Táo Vàng.
 • Giáo viên dạy bánh tại TT Chát A Thịnh.
 • Có kinh nghiệm dầy dặn về nguyên liệu, về bố trí cũng như vi trí nhân sự bếp.
 • Kinh nghiệm giảng dạy 10 năm có thể đứng lớp từ cơ bản đến Nâng Cao.
Chát A Thịnh
Courses: 1
Rating: 2.5
Followers: 0

Chát A Thịnh

About
 • Giảng viên Nguyễn Đức Thịnh - Nghệ danh trong là nghề là Chát A Thịnh.
 • Đã có 8 năm giảng dạy.
 • Tốt nghiệp trường nghề Bánh Hoa Sữa, và làm tại các tiệm bánh lớn tại Hà Nội, Như: Nguyễn Sơn, Thu Hương, Quốc Việt.
 • Hiện nay đang là chủ Tiêm Bánh Chát A Thịnh và là Giáo Viên Phụ Trách giảng dạy tại Chát A Thịnh Baking Class.
 • Thợ bánh tại các tiệm bánh .
 • Giáo viên dạy bánh tại TT Quả Táo Vàng.
 • Giáo viên dạy bánh tại TT Chát A Thịnh.
 • Có kinh nghiệm dầy dặn về nguyên liệu, về bố trí cũng như vi trí nhân sự bếp.
 • Kinh nghiệm giảng dạy 10 năm có thể đứng lớp từ cơ bản đến Nâng Cao.
Top Courses
Loading...