Danh mục
0
0
Chát A Thịnh
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Đức Thịnh - Nghệ danh trong là nghề là Chát A Thịnh.
  • Đã có 8 năm giảng dạy.
  • Tốt nghiệp trường nghề Bánh Hoa Sữa, và làm tại các tiệm bánh lớn tại Hà Nội, Như: Nguyễn Sơn, Thu Hương, Quốc Việt.

Tất cả khoá học