Interests

VN

avatar

CẦM HẢI PHƯƠNG (PhươngTK)

3
4
1
  • Có gần 3 năm giảng dạy về Autocad, 9 năm làm việc trong ngành kiến trúc và nội thất, có hàng trăm video hướng dẫn sử dụng Autocad, 3DsMax, Sketchup trên kênh Youtube PhuongTk.
  • Có nhiều kinh nghiệm thực tế với hàng trăm công trình tham gia thiết kế, tư vấn, làm kỹ thuật....đảm bảo kiến thức chuyên môn tốt.
  • Hướng dẫn hàng nghìn bạn chưa biết gì về Autocad trở nên thành thạo phần mềm này.
  • Quản trị của web mondp.com, group đào tạo Autocad online với hơn 9500 thành viên, kênh Youtube hơn 19000 người đăng ký.
  • Đang là giảng viên hướng dẫn Autocad, 3DsMax, Sketchup tại Trung Tâm NESA - iCAD.
CẦM HẢI PHƯƠNG (PhươngTK)
Courses: 3
Rating: 4
Followers: 1

CẦM HẢI PHƯƠNG (PhươngTK)

About
  • Có gần 3 năm giảng dạy về Autocad, 9 năm làm việc trong ngành kiến trúc và nội thất, có hàng trăm video hướng dẫn sử dụng Autocad, 3DsMax, Sketchup trên kênh Youtube PhuongTk.
  • Có nhiều kinh nghiệm thực tế với hàng trăm công trình tham gia thiết kế, tư vấn, làm kỹ thuật....đảm bảo kiến thức chuyên môn tốt.
  • Hướng dẫn hàng nghìn bạn chưa biết gì về Autocad trở nên thành thạo phần mềm này.
  • Quản trị của web mondp.com, group đào tạo Autocad online với hơn 9500 thành viên, kênh Youtube hơn 19000 người đăng ký.
  • Đang là giảng viên hướng dẫn Autocad, 3DsMax, Sketchup tại Trung Tâm NESA - iCAD.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...