Interests

VN

avatar

Bùi Thu Hiền

1
3.5
0
 • Diễn giả - Chuyên gia tâm lý trị liệu CEO. Bùi Thu Hiền:
 • Chuyên gia đào tạo, 12 năm đào tạo thực hành phát triển tiềm năng con người
 • Khách mời đặc biệt của VTV, VTC, HTV, CEO chìa khoá thành công...
 • Chuyên gia trị liệu tâm lý đặc biệt, đào tạo Trí Tuệ Kim Cương
 • Tác giả Bộ Công cụ Học Tập Đỉnh Cao, đặc biệt 2 cuốn sách Sơ đồ Tư duy tiếng Anh
 • CEO Tài Năng Việt - người đưa Tài Năng Việt đạt danh hiệu tổ chức Giáo Dục uy tín và phương pháp Học Tập Đỉnh Cao đạt danh hiệu Sản phẩm Giáo dục uy tín, giúp học sinh đạt 2 kỉ lục Guiness Việt Nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tài Năng Việt
Bùi Thu Hiền
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Bùi Thu Hiền

About
 • Diễn giả - Chuyên gia tâm lý trị liệu CEO. Bùi Thu Hiền:
 • Chuyên gia đào tạo, 12 năm đào tạo thực hành phát triển tiềm năng con người
 • Khách mời đặc biệt của VTV, VTC, HTV, CEO chìa khoá thành công...
 • Chuyên gia trị liệu tâm lý đặc biệt, đào tạo Trí Tuệ Kim Cương
 • Tác giả Bộ Công cụ Học Tập Đỉnh Cao, đặc biệt 2 cuốn sách Sơ đồ Tư duy tiếng Anh
 • CEO Tài Năng Việt - người đưa Tài Năng Việt đạt danh hiệu tổ chức Giáo Dục uy tín và phương pháp Học Tập Đỉnh Cao đạt danh hiệu Sản phẩm Giáo dục uy tín, giúp học sinh đạt 2 kỉ lục Guiness Việt Nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tài Năng Việt
Top Courses
Loading...