Danh mục
0
0
Bùi Thu Hiền
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Diễn giả - Chuyên gia tâm lý trị liệu CEO. Bùi Thu Hiền:
  • Chuyên gia đào tạo, 12 năm đào tạo thực hành phát triển tiềm năng con người
  • Khách mời đặc biệt của VTV, VTC, HTV, CEO chìa khoá thành công...

Tất cả khoá học