Danh mục
0
0
Bùi Quốc Sơn
Học viên: 14
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Võ sư Lý Băng Sơn - Võ danh: Bắc Phong Chân Nhân
  • Võ danh: Bắc Phong Chân Nhân
  • Hiện là Võ sư - Chưởng môn phái Võ Lâm Phật Gia Việt Nam, Nguyên phó chủ tịch Hội võ thuật Hà Nội

Tất cả khoá học