Interests

VN

avatar

Alphabooks undefined

1
0
0
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Giảng viên: Trần Thu Hiên và Nguyễn Thanh Thúy
 • Trần Thu Hiên: Tiến sỹ, Giảng viên Khoa tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội.
 • Năm 2007 - nay, giảng dạy môn Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc và môn Biên soạn và đánh giá tài liệu giảng dạy cho các học viên cao học ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Sau đại học, trường Đại học Hà Nội.
 • Dịch các buổi gặp mặt trao đổi cho lãnh đạo Hội đồng lí luận TW, Quốc hội, Đoàn thanh niên, ...
 • Phiên dịch cho đoàn đại biểu của Bộ Tài Chính Việt Nam tham gia lớp bồi dưỡng tài chính hàng năm do TQ tổ chức.
 • Làm công tác hiệu đính cho chương trình tiếng Trung Quốc của Đài TH Hà Nội.
 • Biên dịch các loại sách và văn bản: hợp đồng kinh tế, thương mại, thỏa thuận hợp tác, văn học,...
Alphabooks undefined
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks undefined

About
 • Alpha Books.
 • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Giảng viên: Trần Thu Hiên và Nguyễn Thanh Thúy
 • Trần Thu Hiên: Tiến sỹ, Giảng viên Khoa tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội.
 • Năm 2007 - nay, giảng dạy môn Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc và môn Biên soạn và đánh giá tài liệu giảng dạy cho các học viên cao học ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Sau đại học, trường Đại học Hà Nội.
 • Dịch các buổi gặp mặt trao đổi cho lãnh đạo Hội đồng lí luận TW, Quốc hội, Đoàn thanh niên, ...
 • Phiên dịch cho đoàn đại biểu của Bộ Tài Chính Việt Nam tham gia lớp bồi dưỡng tài chính hàng năm do TQ tổ chức.
 • Làm công tác hiệu đính cho chương trình tiếng Trung Quốc của Đài TH Hà Nội.
 • Biên dịch các loại sách và văn bản: hợp đồng kinh tế, thương mại, thỏa thuận hợp tác, văn học,...
Top Courses

No Related Course