Danh mục
0
0
AlexD (Nguyễn Hải Đăng)
Học viên: 9
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập kênh học tiếng Anh AlexD Music Insight hiện có 60.000 người đăng ký.
  • Tác giả bộ sách học tiếng Anh qua bài hát The Love English.
  • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh giao tiếp phản xạ.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan