Interests

VN

avatar

AlexD (Nguyễn Hải Đăng)

1
3.7
5
  • Người sáng lập kênh học tiếng Anh AlexD Music Insight hiện có 60.000 người đăng ký.
  • Tác giả bộ sách học tiếng Anh qua bài hát The Love English.
  • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh giao tiếp phản xạ.
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng mất gốc.
  • 7 năm kinh nghiệm huấn luyện trực tiếp tiếng Anh giao tiếp cho các quản lý cấp cao trường đại học, công ty Nhật Bản, Startup...
AlexD (Nguyễn Hải Đăng)
Courses: 1
Rating: 3.7
Followers: 5

AlexD (Nguyễn Hải Đăng)

About
  • Người sáng lập kênh học tiếng Anh AlexD Music Insight hiện có 60.000 người đăng ký.
  • Tác giả bộ sách học tiếng Anh qua bài hát The Love English.
  • Chuyên gia đào tạo tiếng Anh giao tiếp phản xạ.
  • Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng mất gốc.
  • 7 năm kinh nghiệm huấn luyện trực tiếp tiếng Anh giao tiếp cho các quản lý cấp cao trường đại học, công ty Nhật Bản, Startup...
Top Courses

No Related Course