Interests

Bạn là người mới trong lĩnh vực nhân sự? 

Bạn muốn tìm hiểu về tuyển dụng? 

Bạn muốn xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực? 

Lộ trình học tập:

5 bài học chia sẻ những kiến thức cần có về tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Benefits from the course
 • Học viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân sự.
About Teacher
 • Topica-image

  Topica Uni

  3.9

  43

  45

  • Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Trà Vinh, Đại học Duy Tân, và đại học AMA (lớn nhất Philippines).
  • 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E - learning.
  • 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/.
  Học tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân lực online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE