Interests

Làm thế nào là một hình ảnh được hình thành? Thế giới thực có ba chiều nhưng hình ảnh chỉ có hai. Chúng ta có thể sử dụng đại số tuyến tính và tọa độ đồng nhất để hiểu những gì đang xảy ra. cách tiếp cận tổng quát hơn này cho phép chúng ta mô hình vị

...Read more

Benefits from the course
  About Teacher
 • Robot-image

  Robot Academy

  4.2

  9

  4

  • Robot Academy là một dự án hợp tác của giáo sư Peter Corke và QUT eLearning Services.
  • Tất cả các khóa học đều miễn phí, học viên có thể truy cập học bất cứ thời gian nào. Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  • Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  Học tìm hiểu về hình học của hình ảnh online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE