Interests

Tiền kỹ thuật số hay tiền mã hóa (crytocurrency): được tạo ra bởi các thuật toán mã hóa phức tạp, được giao dịch, trao đổi hoàn toàn trên môi trường Internet và hiện nay chưa chịu sự quản lý của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào (trừ khi được NHTW trực

Read more
Benefits from the course
 • Giúp các bạn hiểu thêm về các loại tiền kỹ thuật số
About Teacher
 • An-image

  An Media

  3.1

  38

  64

  • Cung cấp dịch vụ quay dựng sản xuất video
  • Cung cấp dịch vụ làm web
  • Cung cấp các khóa học về quay dựng sản xuất video, các khóa học về web, kiếm tiền trên web, kiếm tiền online
  Học tiền kỹ thuật số online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE