Interests

Với hơn 20 bài học, sẽ giúp học viên biết cách cài đặt TestNG với Eclipse. Sử dụng thành thạo Annotions cũng như biết cách sử dụng hard và soft assertions như thế nào để chương trình test của mình vẫn chạy xong hết, mặc dù có những chỗ test bị fail. 

Read more
Benefits from the course
 • Sử dụng thành thạo Annotions cũng như biết cách sử dụng hard và soft assertions như thế nào để chương trình test của mình vẫn chạy xong hết, mặc dù có những chỗ test bị fail.
 • Học viên sẽ tìm hiểu và code những phần mới mà TestNG không có, đó là Page Object và Page Factory với những Library mà mình tự tạo và sử dụng hiệu quả.
 • Sẽ biết cách tạo file TestNG XML và sử dụng groups, paramater và parallel để chương trình test của mình chạy hiệu quả, cũng như sử dụng Data Provider tạo Data Driven Testing.
About Teacher
 • Probir-image

  Probir Gayen

  0

  1

  0

  • Học testing purchase online | Edumall Việt Nam

   5,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   5,000 đ