Interests

Nhiều nhà đầu tư có hiệu quả đầu tư chưa tốt hoặc muốn cải thiện hơn hiệu quả đầu tư hoặc nhiều học viên có nhu cầu nghiên cứu sâu về đầu tư, tài chính, kinh tế nhưng chưa tiếp cận được những nguồn kiến thức chi tiết, sâu sắc và có tính xác thực cao,

Read more
Benefits from the course
 • Sau khóa học học viên có thể sử dụng được phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán.
 • Ngoài ra, khóa học giúp người học sử dụng thành thạo, chi tiết một số chỉ báo thông dụng trong thực tế đầu tư chứng khoán.
 • Khóa học cung cấp cho người học khái niệm, những vấn đề nền tảng, cái nhìn chi tiết thực tế và kinh nghiệm của giảng viên về phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán.
 • Bên cạnh đó khóa học trình bày chi tiết ở mức độ cao nhất về cách xây dựng, cách sử dụng thực tế một số chỉ báo thông dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán.
About Teacher
 • Alphabooks-image

  Alphabooks

  0

  1

  0

  • Giảng viên Học Viện Ngân Hàng.
  • Kinh nghiệm 8 năm nghiên cứu, giảng dạy về đầu tư chứng khoán tại Học viện Ngân Hàng.
  • Kinh nghiệm 7 năm đầu tư chứng khoán thực tế.
  • Từng làm Chuyên viên phân tích nghiên cứu chứng khoán tại công ty chứng khoán.
  • Đang làm dịch vụ tư vấn, quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng cá nhân.
  • Đạt được một số kết quả đầu tư khả quan (Tỷ suất lợi nhuận năm 2016-2017 đạt hơn 30%).
  • ang là Trưởng phòng Kinh doanh Chứng khoán Yuanta Việt Nam-Tập đoàn Yuanta Đài Loan
  • ư vấn đầu tư CK Phú Hưng, Chứng khoán HSC
  • huyên viên phân tích (Head) CK Trí Việt
  • uản lý đầu tư Vietnam Focus Investment
  Học phân tích kỹ thuật và một số chỉ báo thông dụng nhất cho nhà đầu tư chứng khoán online | Edumall Việt Nam

  799,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  799,000 đ