Interests

Là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, học lập trình PHP là một yêu cầu bắt buộc của một lập trình viên. Chuyên sâu hơn đó là lập trình hướng đối tượng trong PHP hay OOP, với sự phát triển hiện nay của công nghệ kỹ thuật thì ki

Read more
Benefits from the course
 • Khoá học sẽ giúp học viên có kiến thức cơ bản về hướng đối tượng trong PHP.
 • Hiểu về Abstract class và Interface.
 • Hiểu về Lambda functions & Closure.
 • Hiểu về Design Pattern.
 • Hiểu về Dependency Injection.
 • Hiểu về Namespace.
 • Xây dựng ứng dụng quản lý và upload hình ảnh theo OOP.
About Teacher
 • Lưu-image

  Lưu Trường Hải Lân

  4.6

  14

  73

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN
  • Xây dựng kênh học lập trình miễn phí với hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube
  • Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: NodeJS, Laravel, Angular, ReactJS, Lập trình PHP, Zend Framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, Python, ...
  Học lập trình hướng đối tượng trong php online | Edumall Việt Nam

  249,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  249,000 đ