Interests

 • Khủng hoảng truyền thông trên Thế giới và tại Việt Nam.
 • Các nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng truyền thông.
 • Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông.
 • Hậu quả của khủng hoảng truyền thông như thế nào.
 • Các giải pháp xử lý khi khủng h
...Read more

Benefits from the course
 • Biết cách tránh không để khủng hoảng truyền thông xảy ra đối với công ty, doanh nghiệp.
 • Nếu khủng hoảng truyền thông xảy ra thì giảm thiệt hại tối đa ảnh hưởng sự uy tín của cá nhân, công ty, doanh nghiệp.
 • Cách thức trả lời truyền thông, báo trí, cơ quan ngôn luận khi khủng hoảng truyền thông xảy ra.
About Teacher
 • Nguyễn-image

  Nguyễn Phan Anh

  3.9

  8

  2

  • Thầy Nguyễn Phan Anh là một chuyên gia đào tạo, tư vấn chiến lược và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing, Online Sales...
  • Thầy có 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy chính thức trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, tư vấn cho gần 100 dự án kinh doanh lớn nhỏ, dạy khoảng 6.000 học viên và mở hơn 150 lớp học từ năm 2010 tới nay.
  • Thầy là giảng viên Đại học, đã giảng dạy hơn 10 năm kinh nghiệm, thầy giảng dạy chuyên ngành thương mại điện tử và Marketing điện tử.
  • Thầy đã tốt nghiệp 04 trường đại học:
  • + Cử nhân Kinh tế Đại học Thương mại.
  • + Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội.
  • + Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế chuyên ngành Business & Marketing - Đại học Nice - Sophia Antipolis.
  • + Thạc sỹ Luật học chuyên ngành Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội.
  Học xử lý khủng hoảng truyền thông online | Edumall Việt Nam

  349,000 đ

  499,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  349,000 đ

  499,000 đ