Interests

Một robot có thể sử dụng một máy ảnh để chụp một hình ảnh của thế giới. Những hình ảnh có chứa hàng triệu điểm ảnh, nhưng giá trị của mỗi điểm ảnh không phải là đặc biệt thông tin về những gì hiện diện trong bối cảnh đó. Chúng ta cần một 'mức độ cao

Read more
Benefits from the course
  About Teacher
 • Robot-image

  Robot Academy

  4.2

  9

  6

  • Robot Academy là một dự án hợp tác của giáo sư Peter Corke và QUT eLearning Services.
  • Tất cả các khóa học đều miễn phí, học viên có thể truy cập học bất cứ thời gian nào. Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  • Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  Học khai thác tính năng hình ảnh online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE