Interests

Cho đến nay trong loạt bài giảng này, chúng tôi đã giả định sự hiện diện của một hình ảnh. Chúng tôi đã thực hiện một hình ảnh từ một tập tin. Chúng tôi đã thực hiện một hình ảnh từ một camera gắn vào máy tính của chúng tôi. Chúng tôi đã nắm lấy một

Read more
Benefits from the course
  About Teacher
 • Robot-image

  Robot Academy

  4.2

  9

  7

  • Robot Academy là một dự án hợp tác của giáo sư Peter Corke và QUT eLearning Services.
  • Tất cả các khóa học đều miễn phí, học viên có thể truy cập học bất cứ thời gian nào. Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  • Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.
  Học hình ảnh được tạo thành như thế nào? online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE