Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Để hiểu bản chất của cấu trúc dữ liệu và diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.
Xuất bản ngày: 21/12/2015
3.7 (8 đánh giá) - 9753 người đã xem
Giảng dạy bởi Topica Uni
Cau truc du lieu va giai thuat

549,000đ

Số lượng bài giảng
Thời lượng video
59
4h26p

Mô tả về khóa học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp.

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp. Trong mỗi phần có trình bày về phương pháp cài đặt và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong thực tế.

Yêu cầu của khóa học
  • Môi trường học yên tĩnh.

  • Có khả năng truy cập Internet.

  • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

Lợi ích từ khóa học
  • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  • Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.

  • Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.

Đối tượng mục tiêu
  • Lập trình viên phát triển hệ thống, ứng dụng.

  • Nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

  • Tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật".

Giáo trình
Bài số 1
Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
02:35
Bài số 2
Khái niệm
01:49
Bài số 3
Kiểu dữ liệu
02:21
Bài số 4
Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật
02:15
Bài số 5
Khai báo biến
04:03
Bài số 6
Câu lệnh
08:58
Bài số 7
Đánh giá hiệu quả của thuật toán
04:05
Bài số 8
Đệ quy
11:26
Bài số 9
Phương pháp quay lui
05:19
Bài số 10
Tổng kết
00:44
Bài số 11
Danh sách
02:22
Bài số 12
Khái niệm danh sách và các thao tác trên danh sách
02:21
Bài số 13
Biểu diễn danh sách bằng mảng
05:20
Bài số 14
Danh sách liên kết
15:31
Bài số 15
Ứng dụng danh sách
07:02
Bài số 16
Tổng kết
00:42
Bài số 17
Ngăn xếp
01:44
Bài số 18
Khái niệm ngăn xếp
01:14
Bài số 19
Đặc tả ngăn xếp
03:29
Bài số 20
Cài đặt ngăn xếp
04:32
Bài số 21
Cài đặt ngăn xếp bằng danh sách liên kết
03:28
Bài số 22
Hàng đợi
03:16
Bài số 23
Khái niệm về hàng đợi
00:34
Bài số 24
Đặc tả hàng đợi
01:34
Bài số 25
Các phương án cài đặt hàng đợi
11:32
Bài số 26
Cài đặt hàng đợi bằng danh sách liên kết
05:07
Bài số 27
Hàng đợi vòng tròn
03:17
Bài số 28
Ứng dụng của hàng đợi
06:26
Bài số 29
Tổng kết
01:22
Bài số 30
Cây
01:39
Bài số 31
Khái niệm về cây
06:59
Bài số 32
Cây nhị phân
05:08
Bài số 33
Cài đặt cây nhị phân con trỏ
00:50
Bài số 34
Ứng dụng của cây nhị phân
10:23
Bài số 35
Cây tổng quát
06:03
Bài số 36
Biểu diễn cây bằng con trưởng và em liền kề của mỗi đỉnh
03:00
Bài số 37
Biểu diễn cây bởi cha của mỗi đỉnh
00:54
Bài số 38
Cây biểu diễn trò chơi
10:47
Bài số 39
Trò chơi Tic-Tac-Toe
01:54
Bài số 40
Tổng kết
01:43
Bài số 41
Tìm kiếm
01:19
Bài số 42
Bài toán tìm kiếm
04:14
Bài số 43
Tìm kiếm tuần tự
07:29
Bài số 44
Tìm kiếm nhị phân
09:19
Bài số 45
Cây nhị phân tìm kiếm
08:21
Bài số 46
Thao tác xóa một nút trên cây nhị phân tìm kiếm
00:00
Bài số 47
Tìm kiếm trên cây nhị phân tìm kiếm
03:53
Bài số 48
Tổng kết
01:55
Bài số 49
Sắp xếp
02:11
Bài số 50
Giới thiệu về bài toán sắp xếp
02:26
Bài số 51
Một số phương pháp sắp xếp cơ bản
08:18
Bài số 52
Sắp xếp kiểu chọn- selection sort
07:17
Bài số 53
Sắp xếp kiểu đổi chỗ
07:09
Bài số 54
Các phương pháp sắp xếp theo kiểu chia để trị
01:33
Bài số 55
Quick sort
09:01
Bài số 56
Merge Sort
05:43
Bài số 57
Khối
05:43
Bài số 58
Heap Sort
03:31
Bài số 59
Tổng kết
03:15
Tiểu sử tác giả
Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của ĐH Kinh tế quốc dân, Viện đại học Mở Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Trà Vinh, ĐH Duy Tân, và ĐH AMA (lớn nhất Philippines). - 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E-learning - 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/
Đánh giá
3.7
Avatar 87cb35c123fe2ae0f47eb6cb3726c3563a36807557a5c23801092e336e5b2e57
Xuân Trường - hơn 1 năm trước
rất cụ thể và dễ dàng áp dụng
Avatar 87cb35c123fe2ae0f47eb6cb3726c3563a36807557a5c23801092e336e5b2e57
Lương Tuấn Long - hơn 1 năm trước
Bài giảng chất lượng, mong rằng thầy sẽ có nhiều bài giảng hơn nữa
Avatar 87cb35c123fe2ae0f47eb6cb3726c3563a36807557a5c23801092e336e5b2e57
Chung Nguyễn - hơn 1 năm trước
Hay lắm, dễ hiểu, dễ áp dụng