Interests
Benefits from the course
 • Rút ngắn thời gian tính toán khối lượng, nâng cao năng suất lao động từ 2-3 lần
 • Học cách bóc dự toán xây dựng với phần mềm buecost
About Teacher
 • Thành-image

  Thành Nguyễn

  0

  1

  0

  • Học tính toán khối lượng công trình online | Edumall Việt Nam

   199,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   199,000 đ