Interests
Benefits from the course
 • + Bạn học được công thức "giải mã" VẠN NĂNG, giúp bạn hiểu được, lý giải được đúng đắn, chính xác, thuyết phục nguyên nhân của mọi vấn đề xảy ra trong các mối quan hệ gia đình và công việc của mình. Ví dụ, bạn sẽ lý giải được:
 • Tại sao những người xung khắc với tôi cho họ là đúng dù họ có đúng hay sai?
 • Tại sao khi sai, họ ít khi chấp nhận và chịu thay đổi mà ngược lại?
 • Tại sao khi bạn càng cố gắng xử lý thì mối quan hệ càng phức tạp?
 • Tại sao đa số mối quan hệ của bạn, theo thời gian, có khuynh hướng đi xuống nhiều hơn là tốt lên?
 • Tại sao bạn ít có mối quan hệ thật sự hạnh phúc?
 • Tại sao ít có người thật sự hiểu bạn?
 • + Từ nguyên nhân chính xác sẽ gởi mở ra công thức "hóa giải" VẠN NĂNG giúp tôi chuyển mọi hầu như mọi vấn đề, mọi sự khổ trong các mối quan hệ gia đình và công việc của tôi trở thành vui vẻ, hạnh phúc.
About Teacher
 • Võ-image

  Võ Tấn Cường

  4

  1

  1

  • Học giải mã "nguyên nhân" khổ trong mối quan hệ online | Edumall Việt Nam

   299,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   299,000 đ