Interests

Khóa đào tạo này là phần giới thiệu nhanh về Cypress.io, bao gồm các kỹ thuật cơ bản và trung cấp để viết các trường hợp kiểm thử end

 • to
 • end. Khóa học kết thúc bằng việc xem xét các lệnh và tính năng hữu ích khác của Cypress, bao gồm cả tính năng hoà
Read more
Benefits from the course
 • Tìm hiểu cách thiết lập kiểm tra JavaScript nhanh chóng, dễ dàng và tự động bằng Cypress.io. Cypress là một khung thử nghiệm tiên tiến giúp cho việc thử nghiệm các ứng dụng JavaScript trở nên dễ dàng hơn.
 • Chúng ta sẽ học:
 • Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng Cypress
 • Cách viết code, sử dụng input, chọn element, làm việc với Hook,...
 • Các khái niệm như tương tác và kích hoạt các phần tử,...
 • Các lệnh hữu ích khác như Wrap, filter,not, and,...
About Teacher
 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  5

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học cypress.io online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  1,049,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  1,049,000 đ