Interests
Benefits from the course
 • Lập trình web bằng ngôn ngữ Python
 • Làm việc với Data và các dự án Data Science dựa trên nền tảng ngôn ngữ Python
About Teacher
 • LIKELION-image

  LIKELION Co., LTD.

  3

  1

  0

  • Học cơ bản về python từ lý thuyết đến thực hành ngay trên video online | Edumall Việt Nam

   199,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   199,000 đ