Interests
Benefits from the course
 • 1. Nắm được các cấu trúc cấu trúc dữ liệu cơ bản.
 • 2. Biết cách cài đặt các cấu trúc dữ liệu trên.
 • 3. Biết cách sử dụng các thư viện được hỗ trợ trong Java.
 • 4. Thực hành thực chiến với các bài tập trên LeetCode.
About Teacher
 • Hoàng-image

  Hoàng Văn Công

  0

  0

  0

  • Hiện đang là Software Engineer tại HUMAX VINA Việt Nam, đã từng tham gia nhiều cuộc viết phần mềm cũng như các cuộc thi Olympic Tin Học , ACM ICPC.
  Học cấu trúc dữ liệu và giải thuật thực chiến với java và leetcode online | Edumall Việt Nam

  799,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  799,000 đ