Interests
Benefits from the course
 • Có kiến thức cơ bản về sóng điện từ và hệ thống mạng Wi-Fi
 • Có khả năng vận hành hệ thống Wi-Fi với thiết bị Cisco
 • Có nền tảng để có thể vận hành bất kỳ hệ thống Wi-Fi của bất cứ hãng nào
 • Có kiến thức để phục vụ công việc thiết kế, tư vấn dự án và vận hành hệ thống mạng Wi-Fi chuyên dụng
About Teacher
 • Thịnh-image

  Thịnh Nguyễn Phú

  0

  0

  0

  • 1 năm thực tập tốt nghiệp tại Cisco Việt Nam, hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng máy tính.
  • 4 năm giảng dạy các chứng chỉ về mạng và công nghệ thông tin.
  • Hiện đang giảng dạy tại các trung tâm như VNPRO, WAREN,....
  Học cisco encor wireless online | Edumall Việt Nam

  499,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  499,000 đ