Logo
Danh mục

Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư trên Excel

Pic 5
10653383 1392357050774384 912

Giảng viên

Phùng Viết Bình

Xem hồ sơ

Công việc trải qua:

- Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.

- Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.

- Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm.

Kinh nghiệm làm việc:

- Xây dựng mô hình dự án đầu tư tại Bộ phân đầu tư doanh nghiệp.

- Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại.

- Kinh nghiệm phân tích đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty Quỹ đầu tư.

Mô tả khoá học

Tổng quát

Bạn cảm thấy khó khăn khi ra quyết định đầu tư một dự án?
Bạn không định lượng được nguồn lực bỏ ra và lợi ích thu về của dự án?
Bạn không thể đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả dự án?
Khóa học này dành cho bạn:
Khóa học đi từ lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư đến hướng dẫn từng bước chi tiết lập mô hình tài chính dự án trên Microsoft Excel.

Bạn cảm thấy khó khăn khi ra quyết định đầu tư một dự án?
Bạn không định lượng được nguồn lực bỏ ra và lợi ích thu về của dự án?
Bạn không thể đo lường các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả dự án?
Khóa học này dành cho bạn:
Khóa học đi từ lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư đến hướng dẫn từng bước chi tiết lập mô hình tài chính dự án trên Microsoft Excel.
Chỉ trong khoảng thời gian 4h học, bạn và tôi sẽ cùng thực hành xây dựng mô hình tài chính trên Microsoft Excel - công cụ tuyệt vời của Microsoft.
Khóa học gồm 5 phần được chia thành 27 bài giảng ngắn gọn, mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào việc xây dựng mô hình tài chính dự án của riêng bạn.
Bên cạnh đó, giảng viên cung cấp kỹ năng phân tích Monte Carlo trên Microsoft Excel mà không cần dùng đến phần mềm Crystal Ball – Oracle và trình bày báo cáo hiệu quả dự án dưới dạng Dashboard.

Yêu cầu của khóa học

 • - Máy tính có phần mềm Microsolf Excel 2016.
 • - Máy tính/điện thoại có kết nối internet.

Lợi ích từ khóa học

 • Sau khóa học, học viên sẽ:
 • - Nắm được lý thuyết cơ bản về phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư và các kỹ năng trong việc xây dựng mô hình tài chính dự án trên Excel, kỹ năng trình bày dự án dạng Dashboard, kỹ năng phân tích Monte Carlo trên Excel.
 • - Mỗi bài giảng tập trung nhiều vào thực hành để giúp bạn nhanh chóng áp dụng vào việc xây dựng mô hình tài chính dự án của riêng bạn.

Đối tượng mục tiêu

 • - Kế toán trưởng.
 • - Giám đốc tài chính.
 • - Phụ trách tài chính kế toán.
 • - Giám đốc/Phụ trách đầu tư.
 • - Chuyên gia phân tích đầu tư.
 • - Bộ phận thẩm định tín dụng ngân hàng.
 • - Sinh viên tài chính ngân hàng.

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.0

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn

Khoá học liên quan