Trang chủ Công nghệ thông tin Thành thạo Selenium Webdr...
Thành thạo Selenium Webdriver
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 1.149.000 ₫
Tới giỏ hàng
Tặng voucher Wefit 3.700.000 khi mua khóa học bất kì
Giảm 10% khi thanh toán online
Hoàn tiền trong vòng 7 ngày nếu khách hàng không hài lòng
Lợi ích từ khoá học
Học viên sẽ biết cách làm việc với Selenium WebDriver thành thạo:
Lấy các web elements như ID, Name, Class, Linktext....
Lấy XPath và CSS selector bình thường và động.
Lấy list element và các elements đặc biệt như: select box, datetime, SelectBoxes, DatePickers, WebTables, Popups, iFrames, Javascript Alerts and mouse Actions...
Chụp hình khi testing.
Biết sử dụng Implicit wait và explicit wait để lấy các elements mà trang web loading lâu.
Biết cách làm với Apache POI và apache Commons IO, để biết cách đọc ghi file excel và file text, cũng như copy và di chuyển file text vô thư mục mà mình muồn.
Xem thêm
Phù hợp với
Tất cả những học viên yêu thích kiểm thử tự động và biết lập trình java cơ bản.
Mô tả tổng quát

Với hơn 70 bài học, sẽ giúp học viên viết code từ cơ bản đến cách viết những đoạn code phức tạp hơn. Chúng ta sẽ biết cách khởi động Chrome, Firefox broswer... Đồng thời làm việc với HTML tag đơn giản cho đến phức tạp như XPath và CSS selector với addon của Chrome và FireFox.
Với khả năng nâng cao hơn, học viên sẽ biết cách làm việc với mouse, Keyboard với Actions với các elements SelectBoxes, DatePickers, WebTables, Popups, iFrames, Javascript Alerts and mouse Actions…và chụp hình khi khi testing. Học viên sẽ làm việc với Apache POI và apache Commons IO, để biết cách đọc ghi file excel và file text, cũng như copy và di chuyển file text vô thư mục mà mình muồn.
Sau khóa học này, các bạn sẽ tự tinh và thành thạo khi làm việc với Selenium WebDriver.
Học viên có thể xem lại những bài học bất cứ lúc nào và có thể gừi mail để nhờ sự hỗ trợ của giảng viên.

Yêu cầu khoá học
Yêu cầu của khóa học
Học viên cần cài đặt: JAVA JDK, MAVEN, Eclipse, Jenkin.
Giáo trình
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Giảng viên
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN

Các khoá học cùng giảng viên

Xem thêm

Khóa học liên quan