Logo
Danh mục
203,000 đ
Mua
Phạm Vũ Định

Những điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh

0 học viên
0.0 (0)

203,000 đ

599,000 đ

Mua ngay
Thể loại
Số bài học 13
Thời lượng video 01:39:36
Học trọn đời
Học được trên mọi thiết bị

Lợi ích từ khóa học

Hiểu được những điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng.
Thêm yêu và cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối tượng mục tiêu

  • Những người muốn tìm hiểu thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Các sinh viên đang học môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tổng quát

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Các nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển gắn với các thời kì hoạt động của Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế vào đầu và giữa thế kỷ 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Mác-Lênin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

XEM THÊM

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính có kết nối mạng ổn định.

Giáo trình

01:39:36
13 Bài

Khoá học cùng giảng viên

Đánh giá

0.0

(0 người đã đánh giá)

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
THU GỌN
XEM THÊM
599000