Logo
Danh mục

Nghề nhân sự chuyên nghiệp

The people behind marketing a
Img 9692 1

Giảng viên

Vũ Danh Thắng

Xem hồ sơ

Nguyên Giám đốc Đào tạo Tập đoàn CENGROUP

Phụ trách đạo tạo Tập đoàn TNR HOLDINGS,TNC HOLDINGS

Giảng viên Đào tạo cao cấp

Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Xanh

Nhà sáng lập Poly Marketing Group

Mô tả khoá học

Tổng quát

Khóa học hướng tới việc đào tạo chuyên nghiệp về nghề nhân sự với các nội dung chính như:

- Chiến lược nguồn nhân sự.
- Tổ chức bộ máy nhân sự.

Khóa học hướng tới việc đào tạo chuyên nghiệp về nghề nhân sự với các nội dung chính như:

- Chiến lược nguồn nhân sự.
- Tổ chức bộ máy nhân sự.
- Tuyển dụng và thu hút nhân tài.
- Đánh giá nhân sự.
- Đào tạo và phát triển nhân sự.
- Chế độ đãi ngộ nhân sự (C&B).
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Yêu cầu của khóa học

 • - Thiết bị kết nối internet.

Lợi ích từ khóa học

 • - Hút được người tài bằng cách xây được hệ thống/thương hiệu tuyển dụng.
 • - Giữ được người tài bằng cách xây dựng được hệ thống lương hợp lý.
 • - Tạo động lực cho người tài bằng hệ thống đánh giá KPIs.
 • - Gắn kết người tài bằng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.
 • - Giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và chính sách lao động.
 • - Tự tin xây dựng và triển khai được chiến lược nhân sự để thực hiện được các mục tiêu trên.

Đối tượng mục tiêu

 • - Nhân sự tuyển dụng kiêm nhiệm thêm công tác đào tạo.
 • - Nhân sự đào tạo còn ít kinh nghiệm muốn hệ thống hóa nghiệp vụ.
 • - Các cá nhân muốn chuyển sang ngành nhân sự và phát triển.
 • - Sinh viên mới tốt nghiệp các ngành nhân sự, tài chính, kinh doanh, marketing.

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.0

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn

Khoá học liên quan