Trang chủ Công nghệ thông tin Kiểm thử phần mềm với Sel...
Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA
Special Price 219.000 ₫ Regular Price 999.000 ₫
Tới giỏ hàng
Nhập G50 - giảm thêm 50K khi mua khoá học từ 299K
Đồng giá 209K các khoá học Nuôi Dạy Con
Đồng giá 219K - khoá học Thiết Kế và Công Nghệ Thông Tin
Đồng giá 229K - khoá học Phát Triển Cá Nhân
Giảm thêm 10% thanh toán Online!
Lợi ích từ khoá học
Các kiến thức học được sẽ giúp học viên biết cách kiểm thử tự động những form như đăng ký, đăng nhập.
Học viên biết cách đọc và ghi vào excel và tập tin properties.
Bên cạnh đó, học viên cũng biết xuất ra báo cáo đẹp mắt với hình ảnh minh họa khi kiểm thử bị sai.
Ngoài ra, học viên sẽ biết cách triển khai dự án của mình lên Jenkin và gửi email đến gmail.com sau khi việc kiểm thử xong.
Học viên có thể xem lại video và code mẫu để biết cách làm từng bước.
Phù hợp với
Tất cả những học viên yêu thích kiểm thử tự động và biết lập trình java cơ bản.
Mô tả tổng quát

- Học viên sẽ bắt đầu tạo dự án và làm quen với cách lấy những phần tử trên trang web.
- Học viên sẽ học cách viết code đơn giản đến phức tạp như đọc và ghi file excel, chụp hình với tên hình thay đổi theo thời gian.
- Học viên sẽ học cách tối ưu hóa code của mình sao cho chương trình chạy nhanh hơn.
- Và cuối cùng là học viên sẽ biết cách triển khai dự án của mình lên Jenkin.

Yêu cầu khoá học
Yêu cầu của khóa học
Học viên cần cài đặt: JAVA JDK, MAVEN, Eclipse, Jenkin.
Giáo trình
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Giảng viên
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN