Gần 200 bài giảng - 28 giờ học với video chất lượng và hệ thống bài tập xuyên suốt

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

- Giới thiệu phần mềm kế toán Excel VAA.

- Tải, cài đặt và đăng ký bản quyền sử dụng phần mềm kế toán MISA.

- Giới thiệu thông tin doanh nghiệp, các chế độ, số liệu kế toán của công ty.

Phần 2: Cập nhật số dư đầu kỳ

- Hướng dẫn kiểm tra số dư cuối kỳ năm trước.

- Thực hiện khai báo danh mục tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, vật tư, hàng hóa,... trên MISA.

- Cập nhật số dư đầu kỳ chi tiết cho từng tài khoản, đối tượng.

- Hướng dẫn chuyển đổi số liệu khi thay đổi chế độ kế toán.

Phần 3: Hạch toán chứng từ

- Hướng dẫn hạch toán TẤT TẦN TẬT các nghiệp vụ kế toán từ đơn giản đến phức tạp, từ nghiệp vụ đầu năm đến cuối năm tài chính.

- Phân loại chứng từ, nghiệp vụ để đưa vào từng phân hệ kế toán.

- Cách đặt công thức TỰ ĐỘNG cho phần mềm Excel.

- Tác dụng, chức năng của mỗi phân hệ kế toán trong phần mềm MISA.

- Kê khai thuế GTGT tự động, báo cáo thuế GTGT tự động cuối kỳ.

Phần 4: Kế toán cuối kỳ

- Hướng dẫn lập các bảng biểu kế toán cuối kỳ.

- Hạch toán kế toán các bút toán cuối kỳ: phân bổ, kết chuyển doanh thu, chi phí, khấu trừ thuế GTGT, xác định kết quả kinh doanh...

- Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý...

- Tổng hợp dữ liệu chuẩn bị lập BCTC và quyết toán TNDN cuối năm.

Phần 5: Lập báo cáo tài chính và quyết toán TNDN

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, xác định số thuế thừa thiếu.

- Bóc tách các khoản chi phí không được trừ và chuyển lỗ.

- Hướng dẫn lập bộ BCTC và quyết toán TNDN cực nhanh và chính xác.

- Tự tay làm một BCTC của bạn trên phần mềm MISA.

Phần 6&7: Các tiện ích, lập và in sổ sách

- Kiểm tra, đối chiếu, rà soát số liệu giữa các báo cáo.

- Lập sổ kế toán tự động, định dạng trang in, lưu trữ hồ sơ, sổ sách khoa học.

- Thiết lập mẫu sổ kế toán theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

- Một số tiện ích của MISA trong quá trình sử dụng.

- Tổng kết, hệ thống lại quy trình kế toán trên Excel và MISA.
✔️ Hoàn toàn hiểu rõ QUY TRÌNH kế toán THỰC TẾ tại doanh nghiệp. Hiểu bản chất, đường đi của kế toán và cách kiểm tra, sửa sai.

✔️ Thành thạo Excel ứng dụng trong kế toán. Tăng năng suất làm việc, độ chính xác cao, giảm thời gian thao tác với số liệu.

✔️ Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán MISA (phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay). Hiểu bản chất của những định khoản tự động, thao tác và xử lý các nghiệp vụ, phần hành chính xác.

✔️ Biết TẤT TẦN TẬT cách xử lý các nghiệp vụ: Cập nhật số dư đầu năm, hạch toán chứng từ phát sinh trong kỳ, công tác kế toán cuối kỳ.

✔️ Nắm được cách hạch toán, định khoản: Nghiệp vụ thu chi, mua bán hàng hóa, nhập xuất kho, doanh thu, chi phí, giá vốn, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tạm ứng, điều chỉnh, phân bổ khấu hao,...

✔️ Tự tay hoàn thành Báo cáo tài chính, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, lập sổ sách kế toán tự động. Bạn sẽ nắm được cách sắp xếp, phân loại, lưu trữ chứng từ kế toán, in ấn và kết xuất số liệu.
✔️ Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh... đã học về kế toán, nắm được kiến thức cơ bản về Nợ/Có. Nhưng chưa và chạm thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính trên phần mềm, chưa hiểu rõ bản chất kế toán trên phần mềm...
✔️ Các bạn sinh viên đang học môn Kế toán máy trên phần mềm MISA ở trường.
✔️ Các bạn học kế toán, đã đi làm, nhưng chưa được va chạm với thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thực tế, chưa lên được báo cáo tài chính.
✔️ Các doanh nghiệp mới mua phần mềm kế toán MISA mà chưa biết cách sử dụng.
✔️ Đối tượng khác có nhu cầu...

Danh sách các khóa học trong lộ trình
1
Vui lòng chọn ít nhất 1 khóa học

* Required Fields

  249.500 ₫

  Tới giỏ hàng
  Nhập THAYCO - giảm thêm 10% khi mua khóa học bất kì
  Tặng voucher Wefit 3.700.000 khi mua 1 khóa học bất kì
  Tặng voucher Wefit 7.900.000 khi mua từ 2 khóa học
  Giảm 10% khi thanh toán online
  Hoàn tiền trong vòng 7 ngày nếu khách hàng không hài lòng