Trang chủ Ngoại ngữ Daily Vietnamese conversa...
Daily Vietnamese conversation for foreigners
Special Price 279.300 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Tới giỏ hàng
Nhập VN20 - Giảm 20K cho khóa học bất kì
Nhập GIAM100 - Giảm 100K cho khóa học từ 299K
Nhập GIAM300 - Giảm 300K cho khóa học từ 699K
Giảm 10% khi thanh toán online
Lợi ích từ khoá học
After this course, learners will be able to read and pronounce correctly all Vietnamese words (Bạn sẽ có thể đọc và phát âm tất cả các từ tiếng Việt)
Knowing how to create simple yet easy to understand Vietnamese sentences (Biết được cách ghép các câu đơn giản trong tiếng Việt)
Learning a number of sentences and structures for daily activities such as greetings, asking for somethings (Học được nhiều mẫu câu hữu ích trong việc giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, ngày tháng... )
Phù hợp với
Foreigners who want to learn basic Vietnamese for daily activities (Người nước ngoài muốn học các mẫu hội thoại tiếng Việt trong đời sống hằng ngày)
Foreigners who plan to travel to Vietnam in the near future (Người nước ngoài có ý định du lịch ở Việt Nam)
Foreigners who are currently living and working in Vietnam (Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam)
Mô tả tổng quát

- A perfect guidance to pronounce Vietnamese alphabet and words (Hướng dẫn cách để phát âm với từng chữ cái trong tiếng Việt)

- Providing various basic sentences and structures so that learners can apply in daily activities such as (Cung cấp những cấu trúc cũng như những câu giao tiếp cơ bản có thể áp dụng trong hằng ngày như):

. Giving greetings and self-introduction (Chào hỏi các bạn, tự giới thiệu bản thân)

. Asking for addresses and directions (Hỏi địa chỉ, nói tên đường)

. Reading and asking for phone numbers (Hỏi xin số điện thoại, đọc số điện thoại)

. Some basics sentences for purchasing (Những câu cơ bản để tự đi mua đồ)

. And other useful structures (Và nhiều cấu trúc khác)...

Yêu cầu khoá học
Yêu cầu của khóa học
Computers, notebooks are required (Bạn cần chuẩn bị máy vi tính, xổ ghi chép)
Giáo trình
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Giảng viên
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN

Các khoá học cùng giảng viên

Xem thêm

Khóa học liên quan