Phát triển sự nghiệp

1
2
3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
BÍ QUYẾT GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

BÍ QUYẾT GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG

BÍ QUYẾT GIAO TIẾP ĐỂ THÀNH CÔNG Trần Minh Hằng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Bí quyết thành công trong cuộc sống
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Bí quyết thành công trong cuộc sống

Bí quyết thành công trong cuộc sống NCS. Tiến Sĩ Nguyễn Bá Dương (David Dương)
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Trình bày đồ án luận văn nghiên cứu khoa học
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Trình bày đồ án luận văn nghiên cứu khoa học

Trình bày đồ án luận văn nghiên cứu khoa học Nguyễn Phúc Trường
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Dương Thị Thanh Hương
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Thu nhập thụ động
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thu nhập thụ động

Thu nhập thụ động Trung Phạm
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Trở thành chuyên gia về hợp đồng lao động
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Trở thành chuyên gia về hợp đồng lao động

Trở thành chuyên gia về hợp đồng lao động Lê Trọng Thêm
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Bí quyết giao tiếp ứng xử trong nhà trường và gia đình
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Bí quyết giao tiếp ứng xử trong nhà trường và gia đình

Bí quyết giao tiếp ứng xử trong nhà trường và gia đình Đặng Quang Vũ
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
6 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

6 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

6 NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO Nguyễn Đức Hải
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ 11 CASE STUDY ĐIỂN HÌNH
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ 11 CASE STUDY ĐIỂN HÌNH

KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ 11 CASE STUDY ĐIỂN HÌNH Nguyễn Đức Hải
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Để có một trí nhớ tốt
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Để có một trí nhớ tốt

Để có một trí nhớ tốt Đặng Quang Vũ
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tìm việc trực tuyến thành công - Không cho nhà tuyển dụng từ chối
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tìm việc trực tuyến thành công - Không cho nhà tuyển dụng từ chối

Tìm việc trực tuyến thành công - Không cho nhà tuyển dụng từ chối Nguyễn Phan Anh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
MÔI GIỚI CĂN HỘ
-44% -44%
LỘ TRÌNH
MỚI

MÔI GIỚI CĂN HỘ

MÔI GIỚI CĂN HỘ Trung Phạm
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
[EduVIP] TRỞ THÀNH DJ CHUYÊN NGHIỆP TRONG 7 NGÀY
-23% -23%
LỘ TRÌNH
MỚI

[EduVIP] TRỞ THÀNH DJ CHUYÊN NGHIỆP TRONG 7 NGÀY

[EduVIP] TRỞ THÀNH DJ CHUYÊN NGHIỆP TRONG 7 NGÀY Trần Minh Quang
Special Price 699.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Xây dựng đội nhóm kinh doanh & kỹ năng lãnh đạo xuất chúng
-86% -86%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng đội nhóm kinh doanh & kỹ năng lãnh đạo xuất chúng

Xây dựng đội nhóm kinh doanh & kỹ năng lãnh đạo xuất chúng Bùi Quang Dương
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 1.199.000 ₫
Nấc thang đến thành công
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nấc thang đến thành công

Nấc thang đến thành công Đỗ Hảo
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI VÀ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI VÀ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI VÀ ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG Đặng Minh Hạnh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Bí quyết để bứt phá và chinh phục mục tiêu của mình
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Bí quyết để bứt phá và chinh phục mục tiêu của mình

Bí quyết để bứt phá và chinh phục mục tiêu của mình Đặng Minh Hạnh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Khóa học làm phim CHUYÊN NGHIỆP
-74% -74%
LỘ TRÌNH
MỚI

Khóa học làm phim CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học làm phim CHUYÊN NGHIỆP Phan Vĩnh Phúc
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 649.000 ₫
Những hành trang cần có cho tuổi 20
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Những hành trang cần có cho tuổi 20

Những hành trang cần có cho tuổi 20 Đặng Quang Vũ
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Lê Trọng Thêm
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
4 Nền tảng giúp xây dựng đội ngũ thành công
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

4 Nền tảng giúp xây dựng đội ngũ thành công

4 Nền tảng giúp xây dựng đội ngũ thành công Phan Minh Nhựt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI Nguyễn Đức Hải
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Khóa học thành công
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Khóa học thành công

Khóa học thành công Trung tâm Goldenlifes
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
4 yếu tố cốt lõi giúp tự tin làm lãnh đạo
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

4 yếu tố cốt lõi giúp tự tin làm lãnh đạo

4 yếu tố cốt lõi giúp tự tin làm lãnh đạo Phan Minh Nhựt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Ý thức tư duy sau và liên tưởng
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Ý thức tư duy sau và liên tưởng

Ý thức tư duy sau và liên tưởng TrieuHH
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Ý thức tư duy - cụ thể hóa
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Ý thức tư duy - cụ thể hóa

Ý thức tư duy - cụ thể hóa TrieuHH
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫