Ngôn ngữ lập trình

1
2
3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
  • 1
  • 2
TestNG Framework
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

TestNG Framework

TestNG Framework Nguyễn Ngọc Nhân
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Lập trình Java trong 4 tuần
-60% -60%
LỘ TRÌNH
4.6 (19)

Lập trình Java trong 4 tuần

Lập trình Java trong 4 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3) Trần Duy Thanh
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Học lập trình Typescript từ con số 0
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình Typescript từ con số 0

Học lập trình Typescript từ con số 0 Nguyễn Đức Việt
Special Price 219.600 ₫ Regular Price 549.000 ₫
HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 02 - BOOTSTRAP & JQUERY
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 02 - BOOTSTRAP & JQUERY

HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 02 - BOOTSTRAP & JQUERY Nguyễn Đức Việt
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 03 - GIT - SASS & REACT JS
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 03 - GIT - SASS & REACT JS

HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 03 - GIT - SASS & REACT JS Nguyễn Đức Việt
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Nhập môn lập trình máy tính
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn lập trình máy tính

Nhập môn lập trình máy tính Nguyễn Văn Khánh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin Trương Minh Thắng
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày

Thành thạo Ruby On Rails sau 30 ngày Trần Văn Thành
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao
-60% -60%
LỘ TRÌNH
4.8 (29)

Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao

Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
-60% -60%
LỘ TRÌNH
4.7 (91)

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản Trần Duy Thanh
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript
-60% -60%
LỘ TRÌNH
MỚI

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript Phan Văn Luân
Special Price 239.600 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ Trần Duy Thanh
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành Nguyễn Đức Việt
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Java nâng cao
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Java nâng cao

Lập trình Java nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC Nguyễn Đức Việt
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Xây dựng ứng dụng với React-Redux
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Xây dựng ứng dụng với React-Redux

Xây dựng ứng dụng với React-Redux Nguyễn Anh Phương
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình frontend nâng cao
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình frontend nâng cao

Lập trình frontend nâng cao Nguyễn Đức Việt
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thành thạo LinQ trong 6 tuần
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Thành thạo LinQ trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Internet of Things Starter
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Internet of Things Starter

Internet of Things Starter Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL
-65% -65%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL Bùi Quang Trung
Special Price 244.650 ₫ Regular Price 699.000 ₫
  • 1
  • 2