Ngôn ngữ lập trình

TOP GIẢNG VIÊN
XEM THÊM
THU GỌN
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
  • 1
  • 2
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
-59% -59%
4.7 (91)

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao
-59% -59%
4.8 (29)

Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao

Lập trình C# trong 5 tuần - Nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Internet of Things Starter
-65% -65%
MỚI

Internet of Things Starter

Internet of Things Starter Đoàn Thế Vinh và Lê Ngọc Tuấn
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập
-67% -67%
4.7 (28)

Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 749.000 ₫
Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần
-59% -59%
MỚI

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ
-73% -73%
MỚI

Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ

Trọn bộ kiến thức về AngularJS trong 6 giờ Nhữ Bảo Vũ
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL
-65% -65%
MỚI

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL

Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP & MySQL Bùi Quang Trung
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Java trong 4 tuần
-55% -55%
4.5 (17)

Lập trình Java trong 4 tuần

Lập trình Java trong 4 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Làm chủ C/C++ trong 4 tuần
-59% -59%
MỚI

Làm chủ C/C++ trong 4 tuần

Làm chủ C/C++ trong 4 tuần Dương Tích Đạt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thành thạo LinQ trong 6 tuần
-65% -65%
MỚI

Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Thành thạo LinQ trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
-65% -65%
4.7 (12)

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR - PHP - MYSQL
-73% -73%
MỚI

LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR - PHP - MYSQL

LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR - PHP - MYSQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế
-69% -69%
4.2 (11)

Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế

Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript
-59% -59%
MỚI

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript

Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript Phan Văn Luân
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Java nâng cao
-65% -65%
MỚI

Lập trình Java nâng cao

Lập trình Java nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)
-59% -59%
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
-65% -65%
MỚI

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)
-59% -59%
MỚI

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2)

Làm chủ Python trong 4 tuần (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình frontend nâng cao
-65% -65%
MỚI

Lập trình frontend nâng cao

Lập trình frontend nâng cao Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở
-38% -38%
MỚI

Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở

Tìm hiểu về dự án mã nguồn mở Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL
-65% -65%
MỚI

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)
-55% -55%
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 1) Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Lập trình Kotlin toàn tập
-69% -69%
MỚI

Lập trình Kotlin toàn tập

Lập trình Kotlin toàn tập Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++
-73% -73%
MỚI

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++ Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)
-55% -55%
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 2) Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)
-55% -55%
MỚI

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3)

Thành thạo C++ qua 108 bài học (Phần 3) Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Xây dựng ứng dụng với React-Redux
-65% -65%
MỚI

Xây dựng ứng dụng với React-Redux

Xây dựng ứng dụng với React-Redux Nguyễn Anh Phương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
  • 1
  • 2