Cơ sở dữ liệu

1
2
3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
TRỞ THÀNH CAO THỦ TELESALES THU NHẬP 7 - 12 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHỈ TRONG 7 NGÀY
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

TRỞ THÀNH CAO THỦ TELESALES THU NHẬP 7 - 12 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHỈ TRONG 7 NGÀY

TRỞ THÀNH CAO THỦ TELESALES THU NHẬP 7 - 12 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG CHỈ TRONG 7 NGÀY Phạm Thị Hải Yến
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web)
-44% -44%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web)

Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web) Lê Chí Xuân
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG THEO DÒNG TIỀN
-84% -84%
LỘ TRÌNH
MỚI

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG THEO DÒNG TIỀN

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG THEO DÒNG TIỀN Nguyễn Quang Dũng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 999.000 ₫
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu
-79% -79%
LỘ TRÌNH
MỚI

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tập 1 Trần Duy Thanh
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
-76% -76%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày
-72% -72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày

Lập trình điều khiển cánh tay robot trong 7 ngày Phan Hoàng Anh (Anh Robot)
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Docker cơ bản
-52% -52%
LỘ TRÌNH
MỚI

Docker cơ bản

Docker cơ bản Trần Anh Đức
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 349.000 ₫
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-70% -70%
LỘ TRÌNH
4.1 (10)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Topica Uni
Special Price 169.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫