Bảo mật

1
2
3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin Trung tâm ATHENA
Special Price 799.200 ₫ Regular Price 999.000 ₫
TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRÊN INTERNET
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRÊN INTERNET

TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRÊN INTERNET Đỗ Thanh Tùng
Special Price 559.200 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching
-20%
LỘ TRÌNH
4.2 (10)

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching Bùi Quốc Kỳ
Special Price 479.200 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security

Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 639.200 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng)
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng)

Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching (phần mở rộng) Bùi Quốc Kỳ
Special Price 479.200 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Chuyên đề Firewall ASA
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Chuyên đề Firewall ASA

Chuyên đề Firewall ASA Bùi Quốc Kỳ
Special Price 639.200 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO

Sửa chữa bo mạch điều hòa DAIKIN MONO Vũ Văn Vĩnh
Special Price 479.200 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Khám phá thế giới Hacker
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Khám phá thế giới Hacker

Khám phá thế giới Hacker Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 479.200 ₫ Regular Price 599.000 ₫
OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng
-20%
LỘ TRÌNH
MỚI

OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng

OSCP Đích đến của Hacker Mũ Trắng Phạm Hoàng Hiếu
Special Price 479.200 ₫ Regular Price 599.000 ₫