Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

TOP GIẢNG VIÊN
XEM THÊM
THU GỌN
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Docker cơ bản
-20% -20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Docker cơ bản

Docker cơ bản Trần Anh Đức
Special Price 279.200 ₫ Regular Price 349.000 ₫
Lập trình Matlab cơ bản
-20% -20%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Matlab cơ bản

Lập trình Matlab cơ bản Tạ Đức Hải
Special Price 279.200 ₫ Regular Price 349.000 ₫
LẬP TRÌNH TYPESCRIPT
LỘ TRÌNH
MỚI

LẬP TRÌNH TYPESCRIPT

LẬP TRÌNH PHP LEVEL 3
-30% -30%
LỘ TRÌNH
MỚI

LẬP TRÌNH PHP LEVEL 3

LẬP TRÌNH PHP LEVEL 3 Lưu Trường Hải Lân
Special Price 314.300 ₫ Regular Price 449.000 ₫
Học lập trình Game Scratch: Khóa học thiết kế dự án game dành cho mọi lứa tuổi
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình Game Scratch: Khóa học thiết kế dự án game dành cho mọi lứa tuổi

Học lập trình Game Scratch: Khóa học thiết kế dự án game dành cho mọi lứa tuổi Nguyễn Ngọc Dương
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần
-55% -55%
LỘ TRÌNH
4.5 (90)

Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Python và thị giác máy tính
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Python và thị giác máy tính

Python và thị giác máy tính Ths. Nguyễn Hồng Sơn
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL

Học phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế

Học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế Nguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành Nguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Java nâng cao
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Java nâng cao

Lập trình Java nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL Nguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS Nguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC
-55% -55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC

Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC Trương Minh Tuấn
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫