Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Banner Halloween ngoai ngu 1
Banner Halloween ngoai ngu 2
Banner Halloween ngoai ngu 3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap
-68%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap Lê Anh Tuấn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Objective-C -  Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Objective-C - Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS

Objective-C -  Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS Bùi Thế Anh
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tính cách các chủng vân tay- Ứng dụng sinh trắc vân tay trong cuộc sống
-43%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tính cách các chủng vân tay- Ứng dụng sinh trắc vân tay trong cuộc sống

Tính cách các chủng vân tay- Ứng dụng sinh trắc vân tay trong cuộc sống Nguyễn Thanh Liêm
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
UI - UX từ A - Z
-55%
LỘ TRÌNH
MỚI

UI - UX từ A - Z

UI - UX từ A - Z Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Thành thạo Selenium Webdriver
-81%
LỘ TRÌNH
MỚI

Thành thạo Selenium Webdriver

Thành thạo Selenium Webdriver Ngọc Nhân Nguyễn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 1.149.000 ₫
TestNG Framework
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI

TestNG Framework

TestNG Framework Ngọc Nhân Nguyễn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Lấy tin tự động, Htaccess và làm việc với Ajax trong PHP
-9%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lấy tin tự động, Htaccess và làm việc với Ajax trong PHP

Lấy tin tự động, Htaccess và làm việc với Ajax trong PHP Lưu Trường Hải Lân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 249.000 ₫
Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP
-9%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP

Lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao trong PHP Lưu Trường Hải Lân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 249.000 ₫
Lập trình Typescript
-24%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình Typescript

Lập trình Typescript Lưu Trường Hải Lân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Lập trình PHP Level 3
-49%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình PHP Level 3

Lập trình PHP Level 3 Lưu Trường Hải Lân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 449.000 ₫
Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA
-78%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA

Kiểm thử phần mềm với Selenium Webdriver - JAVA Ngọc Nhân Nguyễn
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 999.000 ₫
Lập trình sáng tạo với Scratch 3.0 cho trẻ em
-24%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình sáng tạo với Scratch 3.0 cho trẻ em

Lập trình sáng tạo với Scratch 3.0 cho trẻ em Nguyễn Hoàng Nam
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG
-55%
LỘ TRÌNH
MỚI

Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG

Lập trình hiệu ứng nâng cao với Javascript và SVG Nguyễn Đức Việt
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
TV and smartphones
LỘ TRÌNH
MỚI

TV and smartphones

TV and smartphones TOPICA Native
Miễn phí
Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web)
-24%
LỘ TRÌNH
MỚI

Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web)

Tin học căn bản - Làm chủ máy tính trong 2 giờ (Windows-Word-Web) Lê Chí Xuân
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Phương pháp đầu tư lướt sóng theo dòng tiền
-78%
LỘ TRÌNH
MỚI

Phương pháp đầu tư lướt sóng theo dòng tiền

Phương pháp đầu tư lướt sóng theo dòng tiền Nguyễn Quang Dũng
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 999.000 ₫
Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
-62%
LỘ TRÌNH
MỚI

Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin Trương Minh Thắng
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu
-72%
LỘ TRÌNH
MỚI

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Ubuntu Nguyễn Khánh Tùng
Special Price 229.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫